Týdny vzdělávání dospělých

logoTVDTydny300.jpg Týdny vzdělávání dospělých (TVD) zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.  Veškeré vzdělávácí kurzy, semináře, workshopy atp. jsou pro účastníky zdarma.