Semináře

Vzdělávací seminář je jednou z nejčastěji se vyskytující se formou akce. Má čistě vzdělávací aspiraci. Není zde tudíž kladen takový důraz na reprezentaci jako tomu bývá u vzdělávací konference.

Pro zajištění velkého přínosu pro účastníka je vhodné pořádat vzdělávací seminář max. pro 50 osob. V případě vyššího počtu se z akce stává přednáška bez možné interakce. Nejprve je třeba dle aktuálních potřeb zvolit téma, ve kterém se budou účastníci vzdělávat. Téma musí vycházet z aktuálních potřeb trhu.

Pro úspěch akce je klíčová správná volba odborného lektora. Následně v koordinaci s lektorem je připraven strukturovaný program. Dále je třeba zajistit výukové prostory, catering a propagaci akce. Rozpočtově není seminář tak náročný jako konference.

banner_nabidka_seminaru.png