Výstupy projektu Společně v dalším vzdělávání

Cíle projektu jsou: -  Vytvoření a pilotní ověření systému nabídky DV/VD v JMK, kvalita vzdělávacích zařízení a kvalita lektorů, její hodnocení a monitoring a návrh pravidel pro přípravu a realizaci Týdnů vzdělávání dospělých v JMK. V této části webu jsou k dispozici výstupy projektu - zpracované brožury, seznamy, podklady, příručky atp.

Název Soubor ke stažení Velikost
Metodická příručka pro organizátory a lektory Týdnů vzdělávání dospělých. Obalka_metodicke_prirucky_TVD_krivky.jpg 17,5 MB

Metodická příručka pro vzdělávací instituce v JMK - "Partnerství jako forma spolupráce a právní aspekty partnerství".

 

Obalka_metodicke_prirucky_partnerstvi.jpg

2,6 MB

Kritéria kvalita pro posouzení kvalitní instituce DV a způsoby jejich posouzení.

Kriteria_kvality.jpg 0.2 MB

Dohoda o spolupráci při realizaci a využití výstupu projektu „ Společně v dalším vzdělávání“.

Dohoda_o_spolupraci_Spolecne.jpg 0.2 MB

Databáze subjektů působících v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji.

Spolupracujici_instituce_screen.jpg 0.2 MB
     

 Analýza  vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji

  Analyza_potreb.jpg  0.5 MB

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Vyvojove_tendence.jpg 0.5 MB

Propagace nabídky dalšího vzdělávání, vzdělávání dospělých v jihomoravském kraji v roce 2015 a 2016 - informace + formulář  

 Nabídka dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Aktualizováno 12-2015

Obalka_nabidky_vzdelavani_JMK.jpg

 1.6 MB

 Databáze vzdělávacích institucí Jihomoravského kraje, které dle pilotního ověřování splňují certifikační kritéria kvality.  dokument v PDF  0,5 MB

 Databáze vzdělávacích institucí Jihomoravského kraje specializujících se na další vzdělávání - vzdělávání dospělých  dokument v PDF  3,5 MB

 Databáze poradenských institucí JMK specializujících se na další vzdělávání dospělých  dokument v PDF  0,7 MB

Podklady pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji

 dokument v PDF  0,3 MB

Podkladové materiály pro definování vzdělávacích potřeb v JMK

 dokument v PDF  0,6 MB

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

 dokument v PDF  0,3 MB

Zpráva o pilotním ověření webu www.najdivzdelavani.cz dokument v PDF 1,7 MB

Pilotní ověřování systému hodnocení kvality vzdělávacích institucí v Jihomoravském kraji dokument v PDF 2,5 MB

Podpora cílené propagace nabídky dalšího vzdělávání, vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji v roce 2015 a 2016

dokument v PDF 0,2MB

 Nabídka dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji 2016 - 2017 (7/2016)  dokument v PDF  1 MB