Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji

logoTVDTydny300.jpg Týdny vzdělávání dospělých (TVD) zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.  Veškeré vzdělávácí kurzy, semináře, workshopy atp. jsou pro účastníky zdarma.

Týdny vzdělávání dospělých probíhají každoročně v měsících říjen a listopad. Tento web nabízí přehlednou formu zobrazení jednotlivých akivit v mapě av tabulkovém výpisu a následně v detailu s možností přihlášení se na akci. Stačí při vstupu na úvodní stránce pod tabulkou kliknout na tlačítko tl_TVD.png

TVD jsou zaměřeny na aktivity podporující dlouhodobé strategické cíle příslušného regionu nebo celé ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Cílem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je ve spolupráci s dalšími subjekty a odborníky poskytnout platformu pro rozvoj vzdělávání dospělých v ČR, jeho popularizaci a kultivaci.

V Jihomoravském kraji tato se tato aktivita realizuje ve vzájemné spolupráci Asociace institucí vzdělávání dospělých, zastoupené krajským koordinátorem a vzdělávací společností BEVE, spol. s r. o., Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Brně a Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
Akce je podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 www.tydnyvzdelavani.cz – web týdnů vzdělávání dospělých v České republice.

Fotodokumentace Týdnů vzdělávání dospělých v JMK 2015
Fotodokumentace Týdnů vzdělávání dospělých v JMK 2014

Fotodokumentace Týdnů vzdělávání dospělých v JMK 2013

Fotodokumentace Týdnů vzdělávání dospělých v JMK 2012