Podmínky využití webu

Najdivzdelavani.cz slouží ke zveřejňování vzdělávacích aktivit v rámci Týdnů vzdělávání dospělých, ale také akcí komerčních. O základních podmínkách užití tohoto webu se dočtete níže.

Kdo může své akce na web umísťovat

Do kategorie Týdnů vzdělávání dospělých

Do Týdnů vzdělávání dospělých se může zapojit jakákoliv instituce s vhodnou aktivitou a tuto může sama na web zavěsit. Podmínky jsou jednoduché - vzdělávací akce musí být:

  • Zdarma.
  • Pro dospělé.
  • Spadat termínově do období, kdy Týdny vzdělávání dospělých probíhají (zpravidla říjen, listopad).
  • Realizována v Jihomoravském kraji.

Pokud přidání akce nemůžete realizovat sami, můžete zaslat informační email na adresu olejnik@beve_cz (následně si vyžádáme informace, pokud je nebude obsahovat samotný email). Preferovaný způsob je ovšem zřízení vlastního profilu instituce a samostatné zadávání vzdělávacích akcí.

Do kategorie komerční akce

Samotné Týdny vzdělávání dospělých probíhají ve dvou měsících a pozvánky na aktivity jsou zveřejňovány měsíc, maximálně dva předem.
Aby v období prosinec - červnec nebyl web prázdný, je možno zadávat i komerční akce organizací, které se aktivně zapojí do dalších aktivit projektu Společně v dalším vzdělávání.

Jaké typy akcí lze zadávat

Obecně lze zadat jakkoli tématicky zaměřený seminář, kurz, konferenci či ostatní typ vzdělávání. Tyto kategorie jsou dále členěny na - Ekonomické a daňové, IT technologie, Právo, Marketing a reklama, Měkké dovednosti, Jazykové a ostatní. Lze zadávat pouze konkrétní termíny. Zápisy typu - kurz lze absolvovat celoročně, bude spuštěn po naplnění, které uměle navyšují obsahy ostatních webů evidujicích vzdělávání, nejsou umožněny.

Výhody

Oproti jiným webům evidujícím vzdělávací nabídky je hlavní výhodou najdivzelavani.cz využití mapových podkladů a zobrazování výsledku hledání v mapě. Pouze u některých typů vzdělávání jsou ochotni zájemci cestovat delší vzdálenosti. Většinou preferují lokální nabídku, či co nejbližší, což lze nejefektivněji selektovat právě v interaktivní mapě. Uživatelé se můžou přes najdivzdelavani.cz na akci rovnou přihlásit, o čemž bude informován zájemce i pořadatel emailem.

Administrace příspěvků

Provozovatel webu schvaluje registrace uživatelů - vzdělávacích organizací.

Provozovatel webu si vyhrazuje právo upravovat přidané akce, pokud budou obsahovat nepřesnosti, či přidávat aktivity za ostatní uživatele.
Moderátorsky rovněž dohlíží na diskusi obecnou a k jednotlivým akcím.

Co je zakázano

  • Přidávat aktivity, které nemají jasně stanové datum.
  • Zveřejňovat akce, které nejsou pořádáné v Jihomoravském kraji.
  • Zadávat takové aktivity, příspěvky a komentáře, které by odporovaly dobrým mravům, či byly v rozporu s právním řádem ČR.
  • Nahrávat velké obrázky do fotogalerie (maximální vhodný rozměr 1024px).