O projektu

Logo_Spolecne_male.png Tento web vzniknul jako podpůrný nástroj Týdnů vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji v rámci projektu Společně v dalším vzdělávání. Hlavním cílem tohoto webu je na jednom místě přehledně zobrazit na mapě semináře, konference, kurzy a ostatní akce, které v rámci těchto týdnů zdarma probíhají. Týdny vzdělávání dospělých probíhájí každoročně na podzim. Pro celoroční funkčnost bude umožněno zadávat placené aktivity, vzdělávacím organizacím spolupracujicím na dalších aktivitách projektu Společně v dalším vzdělávání.

Projekt dále řeší problematiku dalšího vzdělávání - vzdělávání dospělých (DV/VD) v Jihomoravském kraji. Akcent je kladen na partnerství vzdělávacích institucí a organizací majících velký vliv na usměrňování dalšího vzdělávání.

 Partnerství tvoří Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, Asociace institucí vzdělávání dospělých reprezentovanou žadatelem - firmou BEVE, spol. s r.o. a vzdělávací společností Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského o.s.

Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém nabídky dalšího vzdělávání, stanovit kritéria pro hodnocení kvality vzdělávacích zařízení, vytvořit vzdělávací moduly Lektor vzdělávání dospělých a Pedagogické minimum lektora dalšího vzdělávání a připravit pravidla pro organizování a obsah Týdnů vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji.

Hlavicka_Spolecne_barevna_JMK_velka480.jpg

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0079

Realizace od 1.1.2013 do 30.6.2015

Příjemce grantu: BEVE, spol. s r.o.

Partneři s příspěvkem:

 • Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského o.s.
 • Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.

Partneři bez příspěvku:

 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy.
 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně.

Celkové způsobilé náklady projektu: 5 997 675 Kč

Cíle projektu:

 • Vytvoření a pilotní ověření systému nabídky DV/VD v JMK.
 • Kvalita vzdělávacích zařízení a kvalita lektorů, její hodnocení a monitoring.
 • Návrh pravidel pro přípravu a realizaci Týdnů vzdělávání dospělých v JMK.

Uvedené cíle jsou v souladu se Strategií rozvoje LZ a KRP RLZ JMK.

Cílové skupiny:

 • Lektoři a pracovníci vzdělávacích zařízení.

Spolupracujícími subjekty jsou:

 • Okresní hospodářské komory.
 • Členské organizace Asociace institucí vzdělávání dospělých.
 • Členské organizace Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
 • Ddalší vzdělávací zařízení, která realizují DV/VD.

Realizace projektu probíhá ve všech okresech Jihomoravského kraje.