Kurzy

Kurz  (z  lat.   cursus , běh) je ucelený soubor  přednášek , seminářů, cvičení atd., spojený společným tématem a obvykle také osobou (týmem) vyučujících. Účastníci se do kurzu přihlašují (zapisují) a na závěr se často podrobují zkoušce a mohou získat nějaké osvědčení. Kurzy mohou být  prezenční , kde se předpokládá pravidelná účast posluchačů, anebo  dálkové  či  e-learningové , kde účastníci dostávají různé studijní materiály a úkoly, studují doma ve volném čase, konzultují písemně a nakonec případně skládají zkoušku.

Kurzy lze poskytovat jako samostatnou službu, například v rámci celoživotního vzdělávání, za niž se obvykle platí. Účelem může být získání určité kvalifikace či rekvalifikace, nějaké praktické dovednosti (svářečský kurz, jazykové kurzy) nebo obecně další vzdělání v určitém oboru a oblasti. Pokud se má osvědčení (certifikát, vysvědčení) o absolvování kurzu uznávat jako kvalifikace, jsou poskytovatelé kurzů často povinni získat oprávnění čili akreditaci státního, odborného nebo jimi pověřeného akreditačního orgánu.

banner_nabidka_kurzu.png

Zdroj: wikipedia.cz