Konference

Koncept vzdělávací konference je svým rozsahem největší formou, která bývá v regionech pořádána. Na konferenci vystupují vrcholní představitelé veřejné správy z daného regionu nebo též i pozvaní zástupci vlády a významní manažeři z podnikatelské sféry. Bývá zvykem pořádat vzdělávací konference pro 50 osob a více.

Jako první je třeba vytvořit zajímavý program a pozvánku, která svou strukturou a designem osloví cílovou skupinu. Je nutné s dostatečným předstihem dohodnout odborníky, kteří vystoupí na aktuální témata stanovená v programu.


Pro úspěch akce se nesmí podcenit pronájem reprezentativních prostor, objednávka odpovídajícího cateringu. V případě potřeby přichází v úvahu oslovení novinářské obce televizního štábu s nabídkou účasti na konferenci. Očekává se, že pořadatel disponuje adekvátním rozpočtem pro akci.  Je vhodná především pro celokrajské akce.

banner_nabidka_konferenci2.png