TZ - V JMK vzniká ucelená nabídka vzdělávání dospělých pro roky 2015 a 2016

Na instituce pro další vzdělávání a vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji (JMK) a jejich lektory a pracovníky se zaměřuje projekt Společně v dalším vzdělávání. Až do 30. června 2015 je pro vzdělavatele otevřena možnost připojit se ke společné databázi poskytovatelů vzdělávání a poradenství dalšího vzdělávání (DV) a vzdělávání dospělých (VD), která v tomto projektu vzniká. Jejím účelem je usnadnění přístupu ke vzdělávání potenciálním zájemcům, a to prostřednictvím rozsáhlého systému nabídky tohoto vzdělávání.

„V současné době oslovujeme vzdělavatele, aby zaslali své nabídky vzdělávacích programů
ke zveřejnění a uzavíráme s nimi i dlouhodobější spolupráci,“ říká projektový manažer z Asociace nestátních neziskových organizací JMK, Zdeněk Hloušek, který je zodpovědný za tuto část projektu.

V této části projektu, který byl spuštěn 1. ledna 2013 a končí 30. června 2015, vznikají dvě analýzy (analytický přehled poskytovatelů poradenství DV/VD) v Jihomoravském kraji, který zohledňuje zaměření poradenství a rozmístění těchto služeb v JMK; charakteristika vývojových tendencí na trhu práce v ČR  a EU, již bude možné využít pro prognózu budoucí potřeby dalšího vzdělávání, vzdělávání dospělých a poradenství v Jihomoravském kraji), metodický manuál o vytváření nabídky a její aktualizaci (je určen pro lektory a pracovníky vzdělávacích zařízení). Z těchto analýz a komunikace s poskytovateli vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání vznikne také nabídka dalšího vzdělávání v JMK pro roky 2015 a 2016, která bude pokrývat všechny okresy Jihomoravského kraje a bude přístupná všem zájemcům o DV/VD.

Partneři projektu

Projekt Společně v dalším vzdělávání je hrazen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0079). Nositelem projektu je za Asociaci institucí vzdělávání dospělých firma BEVE, spol. s r.o. Partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, Asociace nestátních neziskových organizací JMK, vzdělávací společnost Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o. s. Každý z partnerů se zapojuje do jedné, nebo do více klíčových aktivit projektu.

Kontakt:

Zdeněk Hloušek, Asociace nestátních neziskových organizací JMK

Mobil: 725 315 577, e-mail: hlousek@annojmk_cz

Web: http://www.beve.cz/pages/projekty-esf/spolecne-v-dalsim-vzdelavani.php