Týdny vzdělávní dospělých - slavnostní zahájení 4. 9. 2014 v Senátu parlamentu ČR

V  reprezentativním prostředí Senátu parlamentu ČR byly slavnostně zahájeny 20. Týdny vzdělávání dospělých v ČR.

Akce proběhla v Zaháňském salonku za přítomnosti řady hostů. Za Jihomoravský kraj vystoupil PhDr. Antonín Holubář.

Fotografie na stránkách Senátu.

Zahajeni_TVD-2014-SENAT_004.jpg