Týdny vzdělávání dospělých 2014 v ČR

logoTVDTydny300.jpg V roce 2014 zůstávají tři úrovně aktivit, které budou v rámci TVD realizovány, tzn. celorepubliková úroveň, krajská úroveň a činnosti na úrovni samotných vzdělávacích institucí. Tento přístup byl uplatněn i v minulých dvou letech.

"Vzděláváním k pestřejšímu životu "

logoTVDTydny300.jpg

ŸPředpokladem AIVD je , že aktivity budou probíhat v období říjen až listopad 2014. V každém kraji budou aktivity soustředěny do dvou až tří týdnů v souladu s možnostmi všech partnerů, kteří se do TVD aktivně zapojí.

Týdny vzdělávání dospělých® v ČR

TVD zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.
TVD jsou zaměřeny na aktivity podporující dlouhodobé strategické cíle příslušného regionu nebo celé ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Cílem AIVD ČR je ve spolupráci s dalšími subjekty a odborníky poskytnout platformu pro rozvoj vzdělávání dospělých v ČR, jeho popularizaci a kultivaci.

Nabídka aktivit TVD

Tento web je zaměřen a přehledně zobrazuje nabídku aktiviti Týdnů vzdělávání dospělých pouze v Jihomoravském kraji. Pokud jste z jiného regionu použijte web www.tydnyvzdelavani.cz.