Tisková zpráva - průběh klíčové aktivity č. 1

Projekt „Společně v dalším vzdělávání „ žije i v době dovolených a prázdnin. Přestože, zaměstnanci  vzdělávacích  institucí a jejich studenti, se snaží načerpat  vědomosti a obnovit síly na dovolených a prázdninových aktivitách doma i v zahraničí se svými blízkými, pracuje se i na uvedeném projektu.

V databázi subjektů působících v dalším vzdělávání a vzdělávání dospělých je v současné době 43 institucí. S databázi se průběžně pracuje.  Je  prováděna  kontrola správnosti uvedených dat  u jednotlivých subjektů – změny zaznamenané  na obchodním rejstříku, aktualizace dat z portálu Justice.cz., aktualizace nabídky jednotlivých institucí, aktualizace  kontaktních údajů  z webových portálů .

A dobrou zprávou je, že byl navázán kontakt s dalšími vzdělávacími institucemi, kteří mají zájem do projektu vstoupit.  Předpokládá se, že během podzimních měsíců se databáze rozroste. Nemalou zásluhu na tomto zájmu májí již zpracované a  prezentované  výstupy na webových stránkách projektu www.najdivzdelávani.cz.

V současné době je k dispozici , jako novinka,  zpracovaná metodická příručka pro vzdělávací instituce v JMK – „PARTNERSTVÍ JAKO FORMA  SPOLUPRÁCE A PRÁVNÍ ASPEKTY PARTNERSTVÍ“. 

 V této příručce se dozvíte o:

  • Problematice dalšího vzdělávání.
  • Formách vzdělávání.
  • Podnikovém, zájmovém vzdělávání.
  • Cílových skupinách.
  • Důležitosti partnerství v dalším vzdělávání, členství v asociacích a spolupráci se vzdělávacími institucemi, podniky a veřejnou správou.řízení a metodickém ovlivnování dalšího vzdělávání.
  • Poptávce  a nabídce  a kvalitě vzdělávání, o financování.  V kapitole právní úprava a vzdělávání  se dozvíte důležitá fakta a typech partnerství a typech právních smluv a dohod.

Tuto metodickou příručku “ Partnerství jako forma spolupráce a právní aspekty partnerství“ a metodickou příručku „Týdny vzdělávání dospělých, jejich význam a organizační zabezpečení v rámci české republiky a Jihomoravského kraje“ najdete v elektronické podobě na výše uvedených webových stránkách anebo v tištěné podobě na adrese společnosti BEVE, spol. s r.o.  ve Vyškově.

Na těchto stránkách je umístěna i „Dohoda o spolupráci při realizaci projektu „Společně v dalším vzdělávání“.  Z dohody je patrné, že spolupráce na tomto projektu je výhodná pro všechny zainteresované  instituce.

 Další aktivity projektu startují hned po prázdninách v září a je možné využít široké nabídky vzděláváním pro vlastní zaměstnance, prezentace firmy na webové stránce projektu a zejména webu Jihomoravského kraje, získat ocenění kvality,  je možné aktivně se zapojit do připravovaných Týdnů vzdělávání dospělých.

Název projektu „ Společně v dalším vzdělávání“ přímo vybízí ke vzájemné  spolupráci  udělat krok vpřed ve vzdělávání dospělých.

Zpracovala: Vladimíra Mrázková, manažer KA1

Ve Vyškově 24.8.2014