Nabídka - kurz "Pedagogické minimum lektora DV/VD" březen 2016

V průběhu měsíce března 2016 bude otevřen další kurz pro lektory DV/VD opět na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně .

Vzdělávací program

Pedagogické minimum lektora

Dalšího vzdělávání/Vzdělávání dospělých (DV/VD)

Upřesnění termínů a podmínek pro zájemce o účast v tomto vzdělávacím programu.

Pořadatelem a organizátorem kurzu je společnost BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, Vyškov.

Kurz bude probíhat v Institutu celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 814/5, 613 00 Brno.

Rozsah kurzu je 50 hodin z toho prezenční forma 33 hodin.

Výuka bude probíhat v těchto termínech:

17. 3. 2016      8:00 – 15:15 hod. – Klíčové pedagogické dovednosti lektora DV/VD.

24. 3. 2016      8:00 – 15:15 hod. – Rozvoj pedagogických dovedností lektora DV/VD.

31. 3. 2016      8:00 – 15:15 hod. – Efektivní metody výuky.

7. 4. 2016        8:00 – 16:00 hod. – Rozvoj klíčových dovedností lektora DV/VD prostřednictvím video-tréninku.

Účastníci kurzu zpracují v průběhu kurzu prezentaci na zvolené téma, tato prezentace bude odprezentována a hodnocena.

Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kurzu, který vystaví Mendelova univerzita – Institut celoživotního učení.

Do kurzu mohou být zařazeni lektoři - zaměstnanci nebo OSVČ působící v Jihomoravském kraji, zaměstnanci nebo dobrovolníci úřadů, institucí či neziskových organizací podílejících
se na vzdělávání.

Kurzovné činí 2 500 Kč včetně DPH.

Přihláška ke stažení.