Jihomoravský kraj - Týdny vzdělávání dospělých 2014

TVDJMK_symbol2.png Týdny vzdělávání dospělých jsou v Jihomoravském kraji organizovány od roku 2011 ve vzájemné spolupráci významných institucí a organizací JMK za patronace Rady pro rozvoj lidských zdrojů a finanční pomoci Rady JMK.

Rok 2013 byl z tohoto pohledu velmi úspěšný a to i z hlediska celostátního. Pozitivní hodnocení a poděkování Rady pro rozvoj lidských zdrojů i výkonného výboru AIVD je toho důkazem.

 V roce 2014 budeme pokračovat v dříve nastoupené cestě a TVD zahájíme při příležitosti Veletrhu odborného vzdělávání, který je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 29.9.2014 a ukončíme 28. listopadu 2014.

Aktivity v Jihomoravském kraji jsou tříděny podle významu na:

  • Celokrajské aktivity
  • Vzdělávací aktivity v obcích s rozšířenou působností v JMK
  • Místní aktivity

Celokrajské aktivity

  1. Veletrh odborného vzdělávání - 29.9. – 3.10.2014
  2. Celokrajský Workshop - Možnosti  uplatnění Age Managementu v JMK, jeho význam a potřeba - 21. 10. 2014
  3. Odborný seminář pro lektory DV - Tajemství komunikace v DV/VD - 6. 11. 2014
  4. Celokrajský seminář - Možnosti studia a práce v zahraničí -15. 10. 2014

Vzdělávací aktivity v obcích s rozšířenou působností v JMK

V roce 2014 by se měla v každém městě uskutečnit alespoň jedna aktivita regionálního významu.

Garantem mohou být kontaktní pracoviště ÚP za spolupráce Městských úřadů. Jde především o vhodné prostory pro uskutečnění aktivity. Ve vybraných městech, Břeclav, Hodonín, Znojmo a Vyškov zabezpečí tuto aktivitu OHK.

Místní aktivity

Členské organizace AIVD, vzdělávací instituce a společenské organizace se mohou zapojit aktivní účastí.

propagaci těchto místních aktivit na webu najdivzdelavani.cz a prostřednictvím webových stránek partnerů. Organizátory podpoříme také letáčkem k TVD, kde bude místo pro doplnění termínu, témat a místa konání akce, což si organizátor sám doplní.

Cílem je propagovat DV/VD, vzdělávací instituce a vzdělávací programy.

Pokud máte zájem se svou aktivitou zapojit, kontaktujte nás.