Co jsou to Týdny vzdělávání dospělých - historie, význam, struktura ...

Obalka_metodicke_prirucky_TVD_krivky.jpg V rámci projektu Společně v dalším vzdělávání vznikla mimo jiné i "Metodická příručka k Týdnům vzdělávání dospělých" , které já k dispozici ke stažení na tomto webu. Prioritně je určně pro organizátory vzdělávacích aktivit, ale informace o historii jsou jistě podnětné pro účastníky těchto akcí.

Obsahově je velmi podrobná a zaměřuje se na tyto oblasti:

  • Význam vzdělávání dospělých
  • Historie vzniku vzdělávání dospělých
  • Vývoj Týdnů vzdělávání dospělých ve světě a ČR
  • Význam Týdnů vzdělávání dospělých
  • Struktura a řízení Týdnů vzdělávání dospělých v ČR
  • Subjekty Týdnů vzdělávání dospělých a formy spolupráce
  • Propagace
  • Financování
  • Jihomoravský kraj
  • Úspěchy a aktivity minulých let

Metodická příručka Týdnů vzdělávání dospělých - stažení- PDF - 17MB